Bli en medvandrer

Bli en medvandrer

Vervekampanje 2017-2018

Her finner du vilkår og skjema for vervekampanjen samt litt informasjon som du kan skrive ut.

Vi anbefaler deg å sette deg godt inn i Den Norske Israelsmisjons (DNI) visjon og prosjekter før du verver nye givere. Ta kontakt dersom du heller ønsker å få tilsendt materiell til vervekampanjen i posten.   

Når vi gjør det mulige – kan Gud gjøre det umulige!

Tidspunkt

Vervekampanjen starter 2. oktober 2017 og pågår frem til 1.mars 2018.

Hvem kan verve?

Alle som ønsker at Israelsmisjonen skal ha en fremtid.

Hvem kan du verve?

 • De du verver må tegne en avtale med avtalegiro på minimum kr 100 pr. mnd.
 • Samme person kan kun verves en gang i verveperioden.


Utfylling av skjema

 • Under vervekampanjen kan skjema på papir brukes.
 • Du som verver er ansvarlig for at nye givere fyller inn skjemaet på en tilfredsstillende måte.
 • Skjemaene kan sendes fortløpende. Papirskjemaet sendes til Den Norske Israelsmisjon, Holbergs plass 4, 0166 Oslo.

 

Bli en medvandrer


 

Premier

For at du som har vervet skal få premie må de du har vervet startet sin avtalegiroavtale.

 • Verv én medvandrer som binder seg til minimum kr 100 pr. måned og bli med i trekningen på en gave fra Tabita til en verdi på kr 1.000.- .
   
 • Verv fem medvandrere som binder seg til minimum kr 100 pr. måned og bli med i trekningen av gratis deltakelse inklusiv opphold på Landsmøte 2018.
   
 • Verv 10 medvandrere som binder seg til minimum kr 100 pr. måned og bli med i trekningen av en skreddersydd reise til Israel, USA eller Øst-Europa med en maks verdi på kr 10 000,-.

 

Bli en medvandrer

Les mer om det å bli en medvandrer på vår prosjektside.

Skjemaer

 

For mer informasjon

Har du spørsmål om vervekampanjen, ta kontakt med vår Informasjons- og innsamlingsleder Miriam Skagestad (se kontaktinformasjon).