Kontaktpersoner
Odd Bjarne Skogestad misjonssekretær, Bergen krets
Kontakt e-post: bergen
Mobiltelefon: +47 404 32 453
Knut Fredrik Sørheim kretsleder
Kontakt e-post: knfredr
Elbjørg Therkelsen bruktbutikken Mamilla og kunstklubben Hatikva, butikksjef
Kontakt e-post: elbj-the
Mobiltelefon: +47 404 32 457
Mobiltelefon: +47 481 44 313
Aktuelt fra kretsen
Klart for kvinneweekend
Kulturhelg 2016
Friske foreningsdamer samlet på Sotra til innsats for Israelsmisjonen!