Kontaktpersoner
 
Bertel Aasen kretsleder
Kontakt e-post: b aasen
Mobiltelefon: +47 456 19 825
Aktuelt fra kretsen
Pilegrimsferd i anledning reformasjonsjubileet
30. - 31. oktober 2017 - påmeldingsfrist: 15. oktober
Les mer
Årsmøtet 2017
Referat og årsmelding
Les mer
Insprasjonssamling 31. mars - 2. april 2017