Våre utsendinger
Elisabeth Eriksen Levy
Helene A. og Andreas Johansson
Marit og Bradley Long
Øvrige medarbeidere

Lokal administrator:  
Pnina Lizorkin
E-post: ncmi.haifa@gmail.com
Tlf. Israel: +972 54 622 3510 (kontor)

Utover dette støtter Den Norske Israelsmisjon flere lokale medarbeidere og prosjektledere i flere land.