Kort om DNI

Den Norske Israelsmisjon (DNI) er Norges nest eldste misjonsorganisasjon, stiftet som Forening af Israels venner, 12. juni 1844 i Stavanger.

Vi er en kristen misjonsorganisasjon som er opptatt av at det jødiske folk Israel – Det folk som Gud først åpenbarte seg for og gjennom, fortsatt må lære å kjenne Han som er Israels Messias og verdens frelser: Jesus fra Nasaret.

Vår logo med korset i sentrum og menorahens armer som strekker seg i to retninger, kan illustrere vårt formål og våre viktigste programområder. Evangeliet om Jesus Messias er det bærende og sentrale i all vår virksomhet. Menorahens seks armer samsvarer med våre seks satsningsområder:

  1. Forkynnelse og undervisning
  2. Holdningsskapende arbeid
  3. Tjenesteutvikling
  4. Evangelisering og menighetsbygging
  5. Diakoni og hjelpearbeid
  6. Freds- og forsoningsarbeid


Den Norske Israelsmisjon har medlemmer og sympatisører fra hele bredden i Kristen-Norge. Vi er det naturlige valget for alle som vil leve ut sitt kristne Israel-engasjement i fellesskap med andre likesinnede.

Vi inviterer deg til å bli bedre kjent med oss, og til å stå sammen med oss i et spennende og aktivt engasjement i tjeneste for det jødiske folk.