Landsstyret
Landsstyret (LS) i Den Norske Israelsmisjon styrer og leder organisasjonens virksomhet i samsvar med organisasjonens grunnregler, visjon og målsettinger, slik disse er vedtatt av landsmøtet.
Les mer
Landsstyret 2016-2018
Randi Holm Myking styremedlem
Svein Lilleaasen styremedlem
Svein Granerud styremedlem
Bjørn Lauritzen styremedlem
Anne Margrethe Lund styremedlem
Paul Eknes 1. vara