BridgeBuilders

BridgeBuilders

 

BridgeBuilders (BB) er et trosbasert freds- og forsoningsprosjekt for unge israelere, palestinere og nordmenn. Motivasjonen for prosjektet er å engasjere unge mennesker fra Midtøsten og Norge til å bidra i freds- og forsoningsprosesser. Prosjektet drives av Den Norske Israelsmisjon, og arrangeres i samarbeid norske partnere og med partnerorganisasjoner i Midtøsten. 

BB legger til rette for møter på tvers av kulturelle skillelinjer. Møte mellom deltagere skal stimulere til refleksjon og samtale om identitet, fordommer, respekt, anerkjennelse, enhet og konfliktløsning. Gjennom teamarbeid og ulike former for undervisning utruster vi unge mennesker, og gir dem erfaringer og redskap som øker mulighetene og motivasjonen deres til å være fredsagenter. Vår tro og intensjon er at impulser fra BB vil få ringvirkninger som står i fredens og forsoningens tjeneste.    

BB er et todelt utvekslingsprogram som foregår både foregår både i Norge og i Midtøsten. BB ble arrangert første gang som et pilotprosjekt i 06/07.  BB finansieres primært gjennom frivillige midler og det legges ned mye frivillig innsats for å gjennomføre opplegget. I tillegg til dette trengs det også eksterne midler for å komme i mål. 

Fokusområder

  • Legge til rette for gjensidig forsoning mellom israelere op palestinere der unge nordmenn deltar i prosessen
  • Arbeide for at fellesskapet mellom messianske jøder og kristne arabere/palestinere styrkes 
  • Øke kunnskap og forståelse om hverandres situasjon
  • Utruste fredsagenter. 

Budsjett: ca 600 000 kroner i året 

Utforsk mer:

Støtt arbeidet:

  • Bli fast giver
  • Vipps-nummer: 19333
  • Send sms med DNI BRIDGEBUILDERS til 2434 og gi 200 kroner
  • Benytt kontonr: 3000.15.24425, merk: BridgeBuilders

Les mer