Ebenezerhjemmet

Ebenezerhjemmet

I Haifa støtter Den Norske Israelsmisjon et alders- og sykehjem for messianske jøder og kristne arabere. Ebenezerhjemmet ble grunnlagt etter initiativ fra DNI.  

Flere av beboerne har opplevd et mellomkrigs-Europa i oppløsning, konsentrasjonsleirer, immigrasjon til Israel og flere kriger. Slike liv fylt av traumer gir mange fysiske og psykiske plager. Videre opplever mange jesustroende jøder at de blir utstøtt av sin familie ved å bekjenne sin tro på Jesus. Når alderdommen og behovet for pleie og omsorg melder seg blir Ebenezerhjemmet deres eneste redning.

Foruten jesustroende jøder bor det også kristne arabere på hjemmet. Selv om beboerne har ulik kulturell bakgrunn, og at det daglig snakkes over ti forskjellige språk på hjemmet, har de et felles holdepunkt. Troen på fredsfyrsten binder dem sammen. Dette fellesskapet er et vitnesbyrd for oss om hvem vi er i Kristus. På Ebenezerhjemmet får disse flotte menneskene pleie og omsorg helt til livets slutt.

Målet er 

  • å gi en verdig alderdom til beboerne 
  • at beboerne få oppleve raushet, kjærlighet og omsorg inntil Herren tar dem hjem til himmelen

Det er et internasjonalt og kulturelt mangfold blant de ansatte og frivillige på hjemmet. I tillegg til den permanente staben arbeider det til enhver tid flere volontører som gir fra seks til tolv måneder av sin tid til hjemmet.

Ebenezerhjemmet drives ved hjelp av gaver, og mottar ingen offentlig støtte, verken fra Israel eller Norge.

Budsjett: ca 800 000 kroner i året 

Utforsk mer:

Støtt Ebenezerhjemmet:

  • Bli fast giver
  • Vipps-nummer: 19333
  • Send sms med DNI EBENEZER til 2434 og gi 200 kroner
  • Benytt kontonr: 3000.15.24425, merk: Ebenezerhjemmet

Les mer