Machaseh

Machaseh

I Jerusalem støtter DNI diakonalt arbeid blant de mest marginaliserte menneskene i det israeliske samfunnet, uavhengig av religion, kultur og etnisitet. 

Gjennom partnersamarbeidet med Machaseh kommer vi i kontakt med mange mennesker som på ulike vis har erfart livets skyggeside. Vi vil vise nestekjærlighet til de som har blitt utsatt for ulike typer overgrep. 

Ved å bry seg gir man mennesker et glimt av himmelen. Folk trenger å bli sett, hørt og verdsatt.

 Fakta:

 • Siden 1990-årene har over 25 000 mennesker blitt fraktet til Israel i forbindelse med menneskehandel 
 • I dag jobber det ca 15 000 mennesker i sexindustrien i Israel, ca 5000 av disse er mindreårige
 • Ca 600 000 barn har blitt eksponert for vold i sine egne hjem
 • I dag lever ca 20 % av israelere under fattigdomsgrensen, 1/3 av disse er barn 

Machaseh betyr tilfluktsted og prosjektene eksisterer for de mest marginaliserte menneskene i det israelske samfunnet, uavhengig av religion, kultur og etnisitet. 

Fokusområder:

 •  Redde barn og voksne fra utrygge hjem 
 •  Kjempe mot menneskehandel  
 •  Bistå med juridiske rettigheter
 •  Terapi og veiledning
 •  Tilby mat og klær til de fattige 
 •   Hjelpe Holocaustoverlevende 

Budsjett: ca 150 000 kroner i året

Utforsk mer:

Støtt vår diakonisatsning:

 • Bli fast giver 
 • Send sms med DNI MACHASEH til 2434 og gi 200 kroner 
 • Benytt kontonr: 3000.15.24425, merk: Machaseh 

Les mer