Bli en medvandrer Bli med – og få et miljøvennlig handlenett!

Bli en medvandrer

og gi evangeliet tilbake til det jødiske folk
 

Hva innebærer det å bli en medvandrer?

Ved å sikre Den Norske Israelsmisjon (DNI) god økonomi og gaveinntekter kan vi nå enda lenger med evangeliet. Ved at du blir en medvandrer og gir et fast beløp i måneden (fast giver) gir du DNI forutsigbarhet i arbeidet, noe som igjen gjør at vi lettere kan fullføre oppdraget med å gi evangeliet tilbake til det jødiske folk.

Den Norske Israelsmisjons misjonstre

Vårt misjonstre viser hvilke områder vi arbeider innen. En gren for hvert område. Trykk på ikonene på treet ovenfor, for å se hvilke prosjekter som tilhører hvert område. Nedenfor kan du lese litt om hvert av områdene.

  • DNIs misjonsarbeid: Hele treet omfatter både stammen og grenene. Stammen koordinerer, gir næring til og holder alle våre prosjekter og aktiviteter sammen. Grenene er selve gjennomføringen av prosjektene og aktivitetene våre.
  • Diakoni: Kristen omsorg og humanitært arbeid blant eldre, fattige, familier i krise, ofre for menneskehandel og andre som trenger vår hjelp.
  • Fred og forsoning: Forsoning mellom jøder og arabere, israelere og palestinere.
  • Disippelskap: Menighetsbyggende arbeid, evangelisering, undervisning, utrustning og teologiske studier.
  • Solidaritet: Holdningsskapende arbeid, brobygging mellom kirken og den jødiske verden, forebygging og bekjempelse av antisemittisme.

Vervekampanje

Fra 2. oktober 2017 til 1.mars 2018 har vi en vervekampanje for at flere skal bli medvandrere i Den Norske Israelsmisjon. Informasjon, vilkår og premier finner du på siden for vervekampanjen.