Evangeliet tilbake til det jødiske folk

Vekke til ansvar for det jødiske folk, forkynne Jesus Messias for dem og vise dem kristen nestekjærlighet.

Vitnesbyrd

Kalender

Artikler