Evangeliet tilbake til det jødiske folk

Vekke til ansvar for det jødiske folk, forkynne Jesus Messias for dem og vise dem kristen nestekjærlighet.

180-årsjubileum Den Norske Israelsmisjon

Vitnesbyrd

Kalender

Artikler