-

Storbymisjon i Tel Aviv

Storbymisjon i Tel Aviv

Den Norske Israelsmisjon (DNI) planlegger en ny satsning på storbymisjon i Tel Aviv fra 2015.

”Ny og utvidet” satsing betyr i første omgang nye samarbeidspartnere og bedre koordinering av arbeidet. For tiden holder vi på å utarbeide rammevilkår og retningslinjer for samarbeidet. Hver partner vil fortsette sin nåværende virksomhet, men vi ønsker å utvide arbeide og se nærmere på hvordan vi best mulig kan samarbeide for å dele evangelisert i ord og handling med befolkningen i Tel Aviv. 

Det foreligger en rekke ideer til nye og utvidede aktivister og prosjekter, men så langt er det ikke tatt beslutninger hvilke tiltak som skal igangsettes. Mye vil selvsagt avhenge av hvilke ressurser vi sammen kan finne.

 De områdene DNI ser for seg å involvere seg i er:

  • utruste lokale troende
  • studentarbeid
  • etablere husgrupper flere steder i byen
  • pro-life arbeid
  • krisehjelp og veileding
  •  kjempe mot menneskehandel
  • barnearbeid
  • musikk og kunst  

19. november 2014 ble en historisk dag i Tel Aviv. Da ble en ny samarbeidsavtale signert med nye internasjonale og lokale partnere som sammen vil satse på storbymisjon med utgangspunkt i Immanuelkirken.

Fakta: 
Navn: Immanuel Ministries
Partnere: Israelsmissionen Danmark, Finnish Lutheran Overseas Mission, Jews for Jesus, Evangeliumsdiest für Israel, Israelsmissionin, Færøyen, Den Norske Israelsmisjon
Formål: Å dele evangeliet om Jesus Messias med israelere, utvide og dyktiggjøre fellesskap med jesustroende, både jøder og ikke-jøder.
Teologisk basis: Lausannepakten/The Cape Town Commitment

 

Storbymisjon i Tel Aviv

Bli støttepartner og gi en oppstartsgave til ”Storbymisjon i Tel Aviv”

Send DNI til 2434 eller benytt konto 3000.15.24425 merk; Storbymisjon i Tel Aviv

Mer informasjon kommer når det foreligger.

Følg med!