Ål: Evjens minne (Ål bedehus)

FØRST-seminar 22. september 2021
  • Tema: «Det store mysteriet – Guds vei med sitt folk»
  • Foredragsholder: Bjørn Lauritzen
  • Sang og musikk: Morten Kravik
  • Sted: Evjens minne (Ål bedehus)
  • Tidspunkt: 22. september kl 18:00
  • Påmelding: > Gå til påmeldingssiden
    • Ingen seminaravgift, det tas opp kollekt på seminaret.

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar

 

Ål: Evjens minne (Ål bedehus)