Skjerstad bedehus (Foto: Magne Sivertsen) og Anne Lise Søvde Valle, leder for Norge
Skjerstad bedehus (Foto: Magne Sivertsen) og Anne Lise Søvde Valle, leder for Norge

AVLYST! Årsmøte 2020

Sør-Hålogaland krets

Avlyst pga. koronaviruset. Se forsiden på israelsmisjonen.no for mer informasjon.