-

Åsane kirke

FØRST-seminar 19. oktober 2023
  • Hovedtema: «Var Paulus kristen?»
  • Foredragsholder: Bjørn Lauritzen
  • Sted: Åsane kirke
  • Tidspunkt: 19. oktober 2023 kl. 19:00

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar.