-
Leder

Kontroversiell misjon

Misjon er omstridt og kontroversielt både i synagogen og kirken, hos sosialantropologen og i Lotteritilsynet. Dette henger sammen med at misjonens mål er å skape forandring, både i mennesker overbevisning og tro, men også i deres livsvilkår, holdninger og handlinger.

Misjon er omstridt og kontroversielt både i synagogen og kirken, hos sosialantropologen og i Lotteritilsynet. Dette henger sammen med at misjonens mål er å skape forandring, både i mennesker overbevisning og tro, men også i deres livsvilkår, holdninger og handlinger.

 
Misjon blant jøder er ekstra kontroversielt. Dette henger delvis sammen med kirkens tradisjonelle anti-jødiske teologi og den jødiske erfaring i såkalte kristne kulturer. For de fleste jøder representer kristendom og kristen tro en trussel mot den jødiske identitet og eksistens.
 
Samtidig ser mange jøder, særlig i staten Israel, at kristne grupper er blant deres beste venner og viktigste støttespillere. Millioner av dollar er samlet inn blant evangeliske kristne i støtte til Israel, noen av dem vedlagt forsikring om at det ikke er noe mål å omvende jøder. Mange jøder stiller seg likevel tvilende. Er dette et forsøk på å lure evangeliet inn bakveien?
 
Enten det gjelder jødehat eller jødekjærlighet, antisemittisme eller filosemittisme, er det likevel teologiske grunner som gjør at særlig rabbinske jøder opplever kristen misjon som en trussel. Jesus selv oppfattes nemlig som den største blasfemiker, og dermed fiende av det jødiske folk og den rabbinske tro. Troen på Jesus blir da uforenlig med det å være jøde, og misjon overfor jøder ansees som negativ grenseoverskridende adferd.
 
Misjonskritikken i vårt samfunn er ofte begrunnet i en fordomsfull og mangelfull forståelse av hva misjon i dag handler om. Misjon handler ikke om ”tvang til tro” eller kristen triumfialisme. Det er ikke slik at den eneste målsetting og det eneste suksesskriterium er å telle døpte sjeler. Misjon handler derimot om å ta et helhetlig ansvar for menneskets liv og livsvilkår, både deres helse og frelse. Når Lotteritilsynet i Førde hevder at misjon ikke kan ansees som ”samfunnsnyttig eller humanitært arbeid” vitner dette om liten forståelse og mangelfull innsikt i hva misjon handler om. Lotteritilsynet er dessuten tidligere minnet på at det ikke var lovgivernes intensjon å ramme misjonsarbeid gjennom den nye lotteriloven.
 
For Den Norske Israelsmisjon betyr dette blant annet følgende:
 
Vi vil kjempe for det jødiske folks rett til å leve og overleve, både i og utenfor staten Israel. Derfor engasjerer vi oss i kampen mot antisemittismen og bidrar humanitært til at jøder kan få et verdig liv og en god fremtid.
 
Vi vet at jøders fremtid i Israel også henger sammen med situasjonen for Israels naboer og deres holdninger. Derfor engasjerer vi oss også i forsoningsarbeid mellom jøder og arabere, israelere og palestinere. Nylig var 20 ungdommer fra Midtøsten samlet i Norge til Brobyggerkonferanse. Sammen med norske ungdommer fikk de dele sine erfaringer, snakke ut om sin smerte, trene på samhandling gjennom praktiske øvelser og bygge et fremtidig vennskap på tvers av skillelinjer. Slike møter og prosesser gjør inntrykk.
 
Vi møter mennesker med omsorg og bistand i vanskelige livssituasjoner både gjennom familierådgivning, hjelp til enslige mødre og voldsutsatte - uten noe kriterium om at de som mottar hjelp må ha ”den rette tro”. Dessuten driver vi en institusjon for eldre og pleietrengende uten noe offentlig støtte.
 
Vårt helhetlige menneskesyn må selvsagt også inkludere omsorgen for menneskers åndelige liv. Hvis vi mener og tror at Jesus er Israels Messias og verdens frelser må vi ha lov å si det. Det er like naturlig for oss som det er for en muslim å hevde at Allah er stor og at Muhammed er hans profet.
 
Vi kan ikke gi slipp på muligheten og privilegiet vi har om å dele evangeliet om Guds kjærlighet og nåde i Jesus Messias. Det burde derimot vekke enda sterkere bekymring og oppleves sterkt urettferdig og diskriminerende om vi delte evangeliets rikdom med alle andre, men ikke med dem vi fikk det fra.
 
Derfor er Israelsmisjon alle kristnes ansvar.