-

Våre prosjekter

Lurer du på hva Israelsmisjonen driver med, her får du en rask oversikt.

Hei, vi i Den Norske Israelsmisjon er opptatt av helheten i misjonsarbeidet, derfor er vi engasjert i ulike typer arbeid; menighetsarbeid, diakonalt arbeid, evangelisering og freds- og forsoningsarbeid. Her får du en rask presentasjon av de ulike prosjektene våre.

Ebenezerhjemmet i Haifa
Hjem for eldre jøder og arabereVåre prosjekter
 • Israels eneste alders- og sykehjem for Jesus-troende jøder
 • I dette hjemmet bor jøder og arabere sammen i fred, og troen på Jesus knytter dem sammen som en familie.
 • I møte med beboerne og de ansatte er hjemmet et vitnesbyrd for lokalsamfunnet og myndighetene om enheten i Messias, gleden og håpet i livets høst.
Caspari Center i Jerusalem
Kompetansesenter i hjertet av JerusalemVåre prosjekter
 • Utruster nye generasjoner til tjeneste, bl.a gjennom bibelkurs for messianske jøder, og kurs for sabbatskolelærere.
 • Forskning, foredrag og bokutgivelser.
 • Israels største bibliotek for messiansk litteratur.
 
Machaseh i Jerusalem
Hjelp til voldsutsatte familierVåre prosjekter
 • Guds kjærlighet vises i handling.
 • Gjennom veiledning, terapi og omsorg gir Machaseh hjelp til bl.a familier, og ofre for menneskehandel.
 • I møtet med Machaseh får mennesker oppleve at de er viktige – og de får starte en prosess med en indre helbredelse. Da kommer Gudsopplevelsen inn i hjertet og ikke bare i hodet.
 
Immanuelkirken i Tel Aviv
Menighetssenter i bydelen JaffaVåre prosjekter
 • Over 6000 israelere på omvisning årlig. Kirkebygget og glassmaleriene blir et vitnesbyrd og alle besøkende får tilbud om et gratis nytestamentet. 
 • Immanuelkirken har gudstjenester på engelsk og hebraisk
 • Kirken er også hjem for seks andre lokale forsamlinger: For øyeblikket brukes kirken av to russiske menigheter, en etiopisk, en rumensk, en koreansk og en ghanesisk.
 
Beit Eliahu i Haifa
Messiansk menighet i vekstVåre prosjekter
 • Levende felleskap og et åndelig hjem der alle generasjoner er representert.
 • Ungdomsarbeid, studentarbeid og evangelisering.
 • Over 200 på gudstjenestene hver sabbat, og lokalene ble nylig utvidet for å få plass til flere. Kirkens lokaler benyttes også av fem andre menigheter.
 
Gisle Johnson Instituttet i Budapest
Kjemper mot antisemittismeVåre prosjekter
 • Forteller kristne ungarske menigheter om deres ansvar for det jødiske folk, og jobber for å skape fellesskap for Jesus troende jøder.
 • Mange messianske jøder i Ungarn vet lite om sin jødiske bakgrunn. Gjennom kurs foredrag og materiell får de kjennskap til sine jødiske røtter.
 • Instituttet holder årlig kurs for ungarske prester om kirkens jødiske røtter.
 
Bucuresti i Romania
Messiansk menighet i landets hovedstadVåre prosjekter
 • Dette er et menighetsfellesskap og et åndelig hjem for Jesus-troende jøder i Romanias hovedstad. Foruten menighetsbygging drives det evangeliserings arbeid og noe diakonal tjeneste rettet mot eldre.
 
Jews for Jesus i Ukraina
Evangelisering blant jøder i Øst-EuropaVåre prosjekter
 • Evangelisering i Ukraina og Russland.
 • Med base i Odessa står Fam Tafjord i en spennende tjeneste blant jøder i Øst Europa, der mennesker jevnlig kommer til tro og blir døpt. I fjor fikk vi be med 90 jøder til frelse i forbindelse med en evangeliseringskampanje i byen Zaporozhe forteller Arne Tafjord.
   
Midtøsten
Freds- og forsoningsarbeidVåre prosjekter
 • Støtte til freds- og forsonings organisasjonen Musalaha. De driver et omfattende arbeid blant barn, unge og familier for å fremme kontakten mellom palestinske kristne og messianske jøder.
 • Bridgebuilders er et freds– og forsoningsprosjekt for israelere, palestinere og nordmenn i alderen 20-25 år. Bridgebuilders er et møtepunkt på tvers av kulturgrenser, der rammer og opplegg stimulerer til sunn refleksjon og samtale om identitet, fordommer og konfliktløsning.