Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Fjorten ambassadører

Det er en glede å kunne melde at kretsen har fått fjorten DNI ambassadører i kjølvannet av områdemøtene i vår!

Disse har meldt seg til litt ulike typer oppgaver. Vi har allerede skrevet av fire av dem skal ha kretslotteriet som hovedsak. Se hjemmesiden! Denne kvartetten er i full sving med å forberede årets kretslotteri der rammen/målet er satt til 500 000 kr. To av de andre ambassadørene skal prøve seg som et lite ambassadør-team, ved at de har tatt på seg to bedehusmøter til høsten (Kleppe bedehus og Salem, Sola).

Det er stor glede over disse fjorten. Samtidig er det plass og behov for mange flere. Kretsstyret tror og håper at det er mange som sitter med de gule ambassadør-skjemaene, og som snart sender dem inn og melder seg!

Alle disse fjorten, sammen med de andre ellers i landet, er inviterte til en egen ambassadør-dag i forbindelse med årets Landsmøte i Ulsteinvik. Disse fjorten er også invitert/utfordret til å være med til Israel seint i høst på egen ambassadør-tur!

Men også på andre sektorer har det skjedd saker og ting etter områdemøtene som det er en glede å melde om. Noen enkeltpersoner er åpne for å bli agenter/medarbeidere for misjonsbutikken Tabita. Derfor skal det arrangeres en egen Tabita-dag der særlig disse er inviterte, men også enhver misjonsvenn som kan tenke seg en slik oppgave i Israelsmisjonen. Dato for samlingen ikke fastsatt. Dato er heller ikke fastsatt for en kursdag med tanke på å arrangere sabbatsmåltid og/eller påskemåltid. Tid og sted for disse samlingene gjøres kjent når de er avklaret.

Særlig i nordre del av kretsen er det en ny åpenhet for å samordne misjonsmøter og forkynner-besøk. Nå tidlig i juni lykkes det å få til tre møter etter hverandre, på en mandag (Skjold), tirsdag (Aksdal) og onsdags (Tysværvåg) kveld. Mye ressurser kan spares ved noe sånt; og nye ressurser kan forløses! Også på Karmøy blir det en søndag i oktober med besøk både ved en gudstjeneste på formiddagen og et bedehusmøte samme kvelden. Der skal det også være en oppfølgingssamtale etter områdemøtene for kontaktpersoner, frivillige forkynnere, medlemmer av kretsstyret og andre, den samme søndag ettermiddagen. Og i siste del av oktober kommer en ny trippel-kveld, på onsdag (Ersland), torsdag (Ølen) og fredag (Bokn).

Organisasjoner