-

Utdannelse - Nøkkelen til vekkelse

Alec er overbevist om at utdanning og utrusting av enkeltmennesker er essensielt for vekkelsen.

Jeg lengter etter vekkelse sier Alec Goldberg lokal leder for Caspari Center i Israel. - En vekkelse, hvor navnet Yeshua vil lyde over hele Israel – på gater, på skoler og universiteter og i media. En vekkelse som vil føre med seg stor vekst i dagens menigheter og som vil få nye til å springe fram.

Alec er overbevist om at utdanning og utrusting av enkeltmennesker er essensielt for vekkelsen. Han peker på Paulus ord i Ef 4,12; ”å utruste de hellige til tjeneste”. Vi må ha fokus på neste generasjon troende og ledere. Behovene er ulike men de vil alle ha behov for en god utrustning før de sendes ut i tjeneste. 

 
Visjonen til Caspari Center er:
- å trene og utruste troende og ledere i messianske menigheter i Israel!