-

Tro virksom i kjærlighet!

På Ebenezerhjemmet blir dette virkelig, jeg ser at troen blir virksom i kjærlighet i møte med mennesker...

Jeg har tatt en prat med Leiv Roald Thu, styreleder for Ebenezerhjemmet og en skikkelig veteran i Israelsmisjonen. Når han forteller om Ebenezer og viktigheten av arbeidet som drives der, trekker han fram Gal 5,4 som selve kjernen i arbeidet, nemlig ”tro virksom i kjærlighet”.

Tro virksom i kjærlighet!Foto:DNI/Rolf Gunnar HeitmannTro er ikke bare teoretisk og abstrakt, den skal utfoldes i møte med våre medmennesker og i møte med våre søsken i troen. - På Ebenezerhjemmet blir dette virkelig, jeg ser at troen blir virksom i kjærlighet i møte med mennesker, forteller Thu.

Leiv Roald forteller videre om viktigheten av det diakonale perspektivet, et område som ofte blir oversett i en del menigheter i Israel, Ebenezer fyller derfor et behov som ikke blir ivaretatt godt nok. ”Det du har gjort mot en av mine minste, har du gjort mot meg”, sier Jesus. Diakoni er å la troen bli virksom i kjærlighet, derfor er diakonien viktig og vi ønsker å ta diakonien på alvor i hele sin bredde.

- Vi ønsker å ta det diakonale perspektivet enda lenger, sier Leiv Roald engasjert, slik at Ebenezer skal bli et kompetanse- og ressurssenter for diakoni, som de lokale menighetene kan benytte seg av i enda større grad enn i dag. Vitnesbyrdene fra folk som er innom hjemmet er tydelig, alt fra turistgrupper til pårørende og offentlige myndigheter opplever noe helt spesielt i møte med Ebenezer. Staben og beboerne er på hver sin måte med på å gi mennesker et møte med Gud i handling, troen er virksom i kjærlighet og det er derfor Ebenezerhjemmet er så viktig, sier Leiv Roald.