-

Glimt fra Haifa

Sensommeren 2009 kom familien Aweida fra Beit Eliahu menigheten i Haifa på norgesbesøk. De deltok på Israelsmisjonen sitt arbeidermøte på Gran i Hadeland. De kunne dele ferske inntrykk fra arbeidet i menigheten. Her følger et utdrag fra nyhetsbrevet deres

Dåp
”For ikke lenge siden ble fem nye døpt i menigheten.: Fire unge i 20-årene og en pensjonist. Mange var samlet ved stranden i Haifa for å glede seg her på jorden som vi vet de også gleder seg i himmelen. Vi fikk synge og høre Guds Ord. Vi fikk også høre fem vitnesbyrd om veien til tro på Israels Messias og ønsket om å leve med og for Gud. Helt på slutten skjedde noe som kun få visste om. En av de døpte knelte ned og fridde til kjæresten som også ble døpt. Og hun sa JA! Gleden var fullkommen. Be for alle disse fem.”

Utvidelse av menighetslokalene
”Menigheten har behov for å gjøre hele bygget mer egnet til dagens og fremtidens behov. Den første og mest prekære fasen hvor hovedsalen skal utvides, er allerede i gang. Det er et stort skritt for menigheten og vi tar det sammen med Israelsmisjonen. I tillegg til at vi får ca 60 flere sitteplasser vil vi også få mye bedre plass til arrangementer der vi sitter rundt bord. Et annet mål med dette prosjektet er å forbedre akustikken og lyden i salen. Som sagt, er dette bare begynnelsen.

Neste år er det førti år siden dette bygget ble innviet. Mye har skjedd på disse førti årene og vi skulle gjerne forbedre bygget for å møte de neste førti årene. Vil du være med å hjelpe, så setter vi stor pris på det! Israelsmisjonen har adressen for alle som vil støtte arbeidet.”