-
Geza Endreffy viser frem prinsipperklæringen.
Geza Endreffy viser frem prinsipperklæringen.

Prinsipperklæringen utgitt i Ungarn

Leder for Gisle Johnson Instituttet, Géza Endreffy, presenterte boka, og responsen var overveldende. 400 eksemplarer forsvant umiddelbart.

Høsten 2008 ble prinsipperklæringen utgitt i Ungarn. Generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann var i den forbindelse på besøk og rapportererte om begeistring over arbeidet i Ungarn. Han møtte flere kirkeledere og fikk sett noen av de fruktene arbeidet fører med seg. Et stort høydepunkt er at DNIs teologiske prinsipperklæring nå er oversatt til ungarsk, og mottakelsen den har fått.

Den ble presentert for over 200 entusiastiske misjonsvenner på et månedlig møte som arrangeres av den lutherske indremisjonsbevegelsen i landet. Leder for Gisle Johnson Instituttet, Géza Endreffy, presenterte boka, og responsen var overveldende. 400 eksemplarer forsvant umiddelbart.
 
Endreffy er begeistret over å ha fått leder av indremisjonen, János Szerverényi, og biskop Imre Szebik med på laget, de har skrevet forordet til boka. Endreffy tror dette vil føre til at boka får et bredt nedslagsfelt i den ungarske kirke. Geza arrangerer for øvrig flere kurs og konferanser både for prester og misjonsvenner med utgangspunkt i prinsipperklæringen. Disse har blitt godt mottatt og Geza gleder seg over responsen, første opplag på 3000 eksemplar har vi nå kun få igjen av. Prinsipperklæringen er viktig på flere måter, den er med på å gi kirken større bevissthet om ansvaret vi har ovenfor det jødiske folk, samtidig som det er en hjelp for mennesker med jødisk bakgrunn å få mer kunnskap og kjennskap til sin identitet.