Joel Goldberg, her i Norge under BridgeBuilders 09
Joel Goldberg, her i Norge under BridgeBuilders 09

Netivah

Messianske tenåringer i Israel trenger en følelse av fellesskap, tilhørighet til en gruppe av likesinnede mennesker.

Under følger et intervju med en av Casparis lokale samarbeidspartnere, Joel Goldberg, som er leder for ungdomsorganisasjonen Netivah. Intervjuet er hentet fra Caspari Centers siste nyhetsbrev som fokuserer på messiansk ungdomsarbeid i Israel.

Les hele nyhetsbrevet her

Av Jennifer Nataf
_

Hva trakk deg til ungdomsarbeid?

Jeg innså behovet for ungdomsarbeid mens jeg ennå var i tenårene, ved å se vennene mine falle bort fra Herren, tenkte jeg at noe mer burde vært gjort for å hjelpe dem. Og så, så snart jeg ikke lenger ble betraktet som en ungdom selv, ble jeg involvert i ungdomsarbeid. For 10 år siden bestemte jeg meg for å konsentrere meg om heltids ungdomsarbeid. Jeg etablerte Netivah Center i 2005, med sikte på å arrangere nasjonale ungdomskonferanser og oppmuntre de som er involvert i ungdomsarbeid i menighetene. For tre år siden utvidet vi, og begynte å organisere nasjonale soldatkonferanser og kurs som forberedelse til militærtjenesten.

Kan du beskrive behovet for den type tjeneste som Netivah er engasjert i?

Tenåringer trenger en følelse av fellesskap, tilhørighet til en gruppe av likesinnede mennesker. Dette er avgjørende for utvikling og dannelse av deres identitet. Vårt mål er å gi tenåringer en støttegruppe, en følelse av tilhørighet. Hvis vi ikke gir dem et slikt sosialt nettverk, vil de finne et på egenhånd.

På Netivah-konferansene kommer ungdomsgrupper fra menigheter fra hele Israel sammen med ungdomsledere fra sine menigheter for å lære fra Bibelen og få minneverdige nye opplevelser. Vår holdning er at ungdomsarbeid bør ha sitt opphav i, og lede inn i, de lokale menighetene. Vi oppfordrer de lokale menighetene til å ta vare på tenåringene i forsamlingen. Derfor, i tillegg til ungdomskonferansene, organiserer vi opplæringsseminarer å utruste ungdomsledere. Jeg besøker også menigheter for å snakke med foreldre og ungdomsledere om tenåringenes behov.

Hva er de spesielle utfordringene ved ungdomsarbeid i Israel?

I Israel er det mange troende ungdommer som er ganske isolerte. Det er ikke uvanlig for en messiansk tenåring å være den eneste troende på skolen. Menighetene her er gjerne små, med et forholdsmessig lite antall ungdom. De fleste menigheter har ikke råd til å skaffe seg en fulltids ungdomsleder. Mange ungdomsledere har lite erfaring som frivillige, de er ofte såvidt ferdig med tenårene og prøver ennå selv å finne ut hva de vil gjøre med livet sitt. Der er også kulturelle utfordringer. Mange tenåringer trenger oppmuntring, de trenger å vite at de ikke er alene. Mange nye innvandrerfamilier er under stort økonomisk press, og de travle foreldrene kan ikke alltid gi sine barn den oppmerksomheten de trenger. Logistisk er det en utfordring å kunne samle disse ungdommene, siden de er spredt over hele landet.

Hva er den mest givende delen av ditt arbeid?

Det gir meg enorm glede når en ung voksen, en veteran på våre konferanser, ringer meg og spør: "Kan jeg på noen måte hjelpe til på neste konferanse?” Det gleder meg å se dem følge Herren, ivrig etter å tjene, ivrig etter å delta i ungdomsarbeid for neste generasjon.