Leder

Børs og katedral

Visste du at børsnoteringer og oljepriser har innvirkning på misjonsarbeidet?
Vel, Den Norske Israelsmisjon spekulerer ikke i aksjemarkedet. Vi har ikke hatt overskudd til pengeplasseringer i eksterne fond. Vi mottar heller ikke særlig sponsorstøtte fra norsk næringsliv.

Det siste halvåret har oljeprisene vist en betydelig nedgang. Det påvirker norsk økonomi. I vårt tilfelle merker vi det særlig ved at den norske kronen har svekket sin verdi i forhold til internasjonal valuta, særlig amerikansk dollar og israelsk shekel. Det er ikke mange år siden vi betalte kr. 1,40 for en shekel.

I 2014 beregnet vi en gjennomsnittlig kurs på kr. 1,70. Nå må vi betale 2 kroner. Våre regninger i Israel betales i shekel. Også lønnen til våre utsendinger justeres i forhold til kursutviklingen. Dersom vi skal fortsette vårt arbeid i Israel på samme nivå som i fjor, vil våre kostnader øke med nærmere 1 million kroner, bare på grunn av endret valutakurs. Det er den utfordringen du og jeg står overfor.

Hvorfor skal vi være så opptatt av økonomi?
Vårt oppdrag er vel primært av åndelig art: Å forkynne evangeliet og vise omsorg? Ja, men budbærerne trenger sko og hendene redskaper. Og alle trenger mat. Økonomi handler om å få dekket konkrete og fysiske behov for å kunne utføre det kall vi har fått. Nettopp derfor handler det også om vårt åndelige liv. Det er vel ikke tilfeldig at Paulus understreker at givertjenesten er en gudstjeneste som både gir hjelp til de som lider nød, og samtidig skaper overflod av takk (2.Kor.9,12).

Paulus skriver i sitt brev til menigheten i Rom at han i flere år har ønsket å besøke dem. Nå er han klar. Det er imidlertid ett oppdrag han må utføre først: Han må til Jerusalem for å overlevere en pengegave til den messianske menigheten der. Pengene var samlet inn i menigheter i det nåværende Hellas, som i stor grad bestod av ikke- jøder.

I dag er det vårt privilegium å få hjelpe våre jødiske søsken. Vi har føttene og hendene, budbærere som er villige til å gå med evangeliet tilbake til det jødiske folk. Det er en del av vår gudstjeneste å støtte dem i forbønn og givertjeneste. I likhet med alle andre gudstjenester har den et dobbelt perspektiv: Vi får tjene Gud og våre medmennesker. Og vi blir betjent av ham som rikelig velsigner.

Vårt oppdrag og vår gave må nå lenger enn til innsjekkingsskranken på flyplassen
Vår tjeneste gjelder det jødiske folk, enten de befinner seg i Israel eller Ukraina. Da er det ikke nok å dekke valutasvingninger. ”De hellige i Jerusalem” trenger vår hjelp. Derfor utfordres vi også i dette nummeret av Misjonsblad for Israel til regelmessig gudstjeneste. Det innebærer fast givertjeneste.

Du er sikkert blant dem som alt har en god orden også på dette livsområdet. Skriften gir oss sunn veiledning om hvordan vi skal legge til side tienden som vår gave til hans rike. Det finnes mange gode formål som trenger vår støtte. Likevel har vi ikke lov å glemme våre jødiske søsken. Paulus måtte til dem først. Hvis ti prosent av tienden kunne øremerkes misjonsarbeidet blant det jødiske folk, ville det bety kr 200 til dette arbeidet hver måned, forutsatt en inntekt på kr. 20.000. Det ville gitt oss nye muligheter og bidratt til mer misjon.

Vi er blitt rikt velsignet av den gave vi selv har mottatt fra det jødiske folk. La oss være med å gi Guds velsignelse tilbake til dette folket. Da skal takken stige opp til Gud og bli til ny velsignelse også for deg. 

Av Rolf Gunnar Heitmann, generalsekretær 

Klikk her for å bli fastgiver
For mer info om hvordan du kan støtte Israelsmisjonens arbeid klikk her