-

Prinsipp

Bli opplyst og inspirert til et fornyet engasjement for Israel og evangeliet.

PrinsippVi har opplevd en sterk vekst de siste årene av nye organisasjoner med fokus på Israel og det jødiske folk. Mange av disse begrunner sin virksomhet i profetiske ord som en mener har direkte og bokstavelig relevans til vår tid.

Den Norske Israelsmisjon får mange henvendelser fra menigheter, foreninger og enkeltpersoner som ber om veiledning i hvordan og hva en skal tenke om det jødiske folk og vårt kall i møte med dette folket. Vår prinsipperklæring prøver å gi svar på noen av disse spørsmålene.

Prinsipperklæringen er utformet av en gruppe kristne teologer som ønsker å komme til rette med de grunnleggende spørsmål knyttet til det jødiske folks forhold til evangeliet og til kirken, og om hvordan de gammeltestamentlige løfter får sin oppfyllelse i Jesus Messias, i kirken og i det jødiske folks historie. Disse spørsmålene er forsøkt besvart ut fra Guds ord i de hellige skrifter slik Gud har åpenbart det gjennom sine profeter og apostler og gjennom sin egen Sønn.

Vi håper denne erklæringen vil være opplysende og klargjørende, og til inspirasjon for et fornyet engasjement for Israel og evangeliet.

Last ned Prinsipperklæringen

 

Relaterte dokumenter