Ekteparet Krajewski er begeistret for den nye utgivelsen av prinsipperklæringen på polsk
Ekteparet Krajewski er begeistret for den nye utgivelsen av prinsipperklæringen på polsk

Nye kontakter i Polen

Israelsmisjonen ekspanderer internasjonalt.

Vår teologiske prinsipperklæring er oversatt til polsk, og ble i sommer lansert i forbindelse med den polske lutherske kirkes misjons- og evangeliseringskonferanse. Erklæringen foreligger også på engelsk, ungarsk og russisk. Og vil i løpet av året også bli oversatt til latvisk.

Det er det polske pastorparet Agnieszka og Krzysztof Krajewski som har stått for oversettelsen. De er ledere for en menighet i Krakov, like ved den jødiske bydelen Kazimierz. Interessen for jødisk historie og kultur er økende i Krakov. Selv om byen bare har en liten jødisk minoritet, arrangeres det stadig konserter og festivaler med jødiske tema. Før var den jødiske bydelen øde og forlatt, og til forfalls. Nå blomstrer den, og er et populært område både på dag- og kveldstid, sier Krajewski.

Pastorparet har lenge hatt et sterkt engasjement for det jødiske folk, og kan gjerne tenke seg en tjeneste i Israel på sikt. Oppgavene i Krakov er likevel mange. Hver dag skjer det noe i menigheten, og hver uke er team fra menigheten ute på Krakovs kjente torg for å dele evangeliet med byens innbyggere så vel som turister.

Nye samarbeidspartnere.

Det var i forbindelse med en Lausanne-konferanse i Krakov i 2010 at nye dører åpnet seg for samarbeid i Polen. De evangeliske kristne utgjør bare et par prosent av befolkningen, men blant dem finner vi altså et par søsterorganisasjoner.

En knapp times busstur fra Krakov ligger byen Oswiecim, bedre kjent som Auchwitz. Her leder Roman Gawel organisasjonen Shalom Ministry. 12.-18. august arrangeres den årlige konferansen der fokus settes på vårt kristne ansvar for det jødiske folk, og Guds fortsatte plan for dette folket. Midt på perrongen i Birkenau, der fangene ble transport inn og nazistene skilte dem til hardt arbeid eller direkte til gasskammeret, holdes bønn og nattverd.

- Vi ønsker å forkynne at den frelsende kraften i Jesu blod også er kilden til kjærlighet, velsignelse, tilgivelse, renselse og forsoning både for Israel og nasjonene, sier Roman Gawel. Kirken består både av jøder og ikke-jøder, og nettopp her på selekteringsstedet i Birkenau ønsker vi å markere denne enheten.

Shalom Ministry er særlig involvert i hjelpearbeid blant jøder i Ukraina. De støtter og driver suppekjøkken i flere byer. Den eldre jødiske befolkningen i disse byene er ofte ensomme, syke og fattige. Den hjelpen de får er både en oppmuntring og et nødvendig bidrag til liv og helse.

- Vi kan ikke hjelpe dem som døde her i Auschwitz, sier Roman, men sammen kan vi hjelpe dem som lever, og gi dem håp i hverdagen.

Nye kontakter i PolenRepresentanter for Olive Tree arbeider for at polske kristne skal bli kjent med israelsmisjonens visjon og teologi. Foto: Miriam B. HeitmannOlive Tree (oliventreet) er en annen organisasjon med avdelinger både i Warszawa og det sørlige Polen. Det var denne organisasjonen som inviterte oss til den lutherske kirkens evangeliseringsuke, og som har samarbeidet med oss om utgivelsen av prinsipperklæringen. Olive Tree arrangerer en rekke kurs og seminarer, inviterer til Israelsreiser, og driver misjonsvirksomhet både i Polen og landene rundt. Slik sett ligner de mye på Israelsmisjonen både i formål og arbeidsform.

Evangeliseringsuka i den idylliske landsbyen Dziegielov, sentrum for den lutherske kirken i Polen, samlet på det meste et par tusen deltakere. Et stort møtetelt var satt opp for anledningen, og på skolen like ved var det daglige seminarer uka gjennom om det jødiske folk. Prinsipperklæringen ble lansert, og dets tema betydelig fokusert under disse seminarene.