-

Glimt fra trøndelag.

20 september hadde vi stort jubileum i Åfjord og 25-27 sept hadde vi strålende høst helg på Oppdal.

Jubiléum i Åfjord 20. september

Glimt fra trøndelag.Geza på talerstolen i Åfjord kirke.Det ble en skikkelig festdag i Åfjord da 90-årsjubiléet ble markert søndag 20.september. Gudstjeneste, middag og misjonsfest markerte at i 1919 reiste søster Margit Berg fra Åfjord til Galatz i Romania for å hjelpe til i det Israelsmisjonsarbeidet som Gisle Johnson stod oppe i der på denne tiden. Det var bruk for en ekstra sykepleier, for i 1919 var det spanskesykens tid i Europa.

 
Margit Bergs livshistorie var hentet fram av Oddbjørn Stjern og Margits slekt i Åfjord – der mange ennå husker den vennlige misjonæren som på sine eldre dager kom tilbake til heimbygda. Da hun reiste ut, ble det stiftet to misjonsforeninger der hjemme. Ingen av disse er i gang nå, men Israelsmisjonen har likevel en plass hos misjonsfolket.
Glimt fra trøndelag.Marit Berg reiste til Galatz i 1919Fra Fosenområdet ellers var det også deltakere på jubiléet – blant annet fra Grande misjonsforening på Ørlandet, som fortsatt holder det gående.
 
Til jubiléet hadde kretsen invitert Geza Endreffy, som nå står for arbeidet til Gisle Johnson-instituttet i Budapest. Dermed var forbindelsen til Israelsmisjonens arbeid i Øst-Europa knyttet – dette arbeidet som i sin tid ble kimen til at Eliaskirkens menighet i Haifa ble startet av Magne Solheim. – Men det er en annen, spennende historie -.
 
Geza talte tankevekkende og inspirerende på gudstjeneste og fest, og han gjorde det på norsk!
Sokneprest Kristian Kjenes forrettet gudstjenesten. Kirkekoret i Åfjord deltok med sang.
På misjonsfesten fikk vi også sang av koret Håp, som for anledningen hadde frisk og fengende hebraisk lovsang på repertoaret – godt assistert av Oddbjørn Stjern.
 
Glimt fra trøndelag.Fra høstfjellet på OppdalTema for høsthelga var ”Kjære Gud, når vi ber”.
Israelsmisjonens høsthelg på IMI Stølen, Oppdal, ble arrangert 25.-27.september med god oppslutning. Store deler av Trøndelag var representert. Der var også innslag fra Møre og Romsdal.
 
Dagene ble innrammet av morgenbønn og kveldsbønn, og hovedgjesten på høsthelga, Geza Endreffy fra Budapest, holdt bibeltime over emnet ”Bønn”. Temaet ble utfylt ved at Rigmor Brende presenterte sitt store tekstilbilde som hun har laget til Storsalen i Oslo. På gudstjenesten i Berkåk kirke talte Kjell-Gunnar Klock, Svein Gjære spilte der som på hele helga, og Geza informerte. Ellers medvirket Sivert Løvseth, Aina og Jens Malum, Magnhild Sandvei, Eva og Jostein Aune og Annbjørg E. Hesselberg
 
Glimt fra trøndelag.Nydelig turvær på OppdalHelga ble innledet med sabbatsmåltid og middag fredag, og avsluttet med gudstjeneste og middag søndag. Et godt fellesskap, der nye ble inkludert, preget helga. Når så høsten viste seg fra sin gode og varme side på turdagen, kunne man ikke ønske seg mer. – Mandagen var det nemlig hvitt av snø på Oppdal.