-

Bilder gjennom 60 år!

Av Rolf Gunnar Heitmann.

 

21.11.1949Bilder gjennom 60 år!Misjonsprest Magne Solheim ankommer Tel Aviv. Den Norske Israelsmisjon (DNI) starter menighetsarbeid i Haifa og Tel Aviv, primært blandt rumenske immigranter.1959Bilder gjennom 60 år!Den første hele hebraiske bibel, med både GT og NT, trykt og utgitt i Bibelens land. Magne Solheim får audiens hos Israels president Jitzak ben Zvi.
 20.03.1969Bilder gjennom 60 år!Grunnsteinen til Kristent senter (senere Beit Eliahu) i Haifa legges ned. 23 mai året etter innvies senteret av biskop Fridjof Birkeli. Kirkestatsråd Kjell Bondevik og representanter for israelske myndigheter er også tilstede. 03.04.1974Bilder gjennom 60 år!Grunnsteinen til aldershjemmet Ebenezer i Haifa legges ned og innvies to år senere med 3-400 gjester til stedet.
 1977Bilder gjennom 60 år!Det nye testamentet på moderne hebraisk utgis i Israel. 1978Bilder gjennom 60 år!Immanuelkirken i Tel Aviv restaureres. Nytt orgel er på plass og glassmalerier med bibelsk symbolikk gir nye kontaktpunkt med israelere.
 14.11.1982Bilder gjennom 60 år!Caspari senter for jødiske og bibelske studier innvies på French Hill i Jerusalem. Ole Christian Kvarme blir senterets første leder. Desentralisert bibelundervisning starter opp og studiemateriell på hebraisk utvikles. 1993Bilder gjennom 60 år!Caspari senter flytter inn i nye lokaler midt i sentrum av Jerusalem.
 1994Bilder gjennom 60 år!Menighetshuset i Tel Aviv gjennomgår total renovering og blir et viktig arbeidsredskap og møtepunkt for mange menigheter og aktiviteter.