Studenter fra hele verden kommer til Caspari Center for å delta på et av de mange studieprogrammene senteret tilbyr.
Studenter fra hele verden kommer til Caspari Center for å delta på et av de mange studieprogrammene senteret tilbyr.
Caspari Center - jubileum

30 år og like aktuell

I år er det 40 år siden tanken om et studiesenter i Jerusalem ble luftet, og 30 år siden den samme tanken ble en realitet.

Vi sitter i en slitt sofa i en leilighet i Jerusalem – Caspari Centers internasjonale leder, Knut Helge Høyland, og to ”masviske” volontører. Sofaen var kanskje mykere en gang. Leiligheten, som ligger i den store krigerens gate, Bar Kochba, er den samme leiligheten som fungerte som Casparis kontorer for tretti år siden. Det var da det hele startet.

30 år og like aktuellDen jøde-kristne teologen Carl Paul Caspari ga navn til senteret som i dag er en viktig aktør i det teologiske landskapet både lokalt og internasjonalt.Et bindeledd

Caspari Center – oppkalt etter den innflytelsesrike jødekristne akademikeren Carl Paul Caspari – var den første institusjonen i Israel som kunne tilby grunnleggende teologisk opplæring på hebraisk for messianske jøder. Både for de nyfrelste, og deres ledere. Det er en fargerik fjær i hatten for Den Norske Israelsmisjon, senterets initiativtaker.

Visjonen var enkel, men utfordrende: Caspari Center skulle støtte den voksende messianske bevegelsen og fungere som et viktig bindeledd mellom jødekristne og resten av kirken, som sammen skulle løfte frem de messianske jødene. Ikke som viktigere lemmer på kirkens kropp, men som like viktige lemmer. Nødvendige lemmer.

Våre åndelige røtter

30 år og like aktuellInternasjonal leder for Caspari Center, Knut Helge Høyland, mener senteret fortsatt har en viktig rolle å spille i årene fremover.Caspari ønsker å bistå messianske jøder i den tøffe kampen for å leve ut sin tro på Jesus som Messias, og hjelpe dem til å finne sin identitet som både jøde og kristen, forklarer Høyland, som er leder for senteret på 5 året.  – Denne prosessen er ofte en tung personlig påkjenning, spesielt i de tilfellene der de troende risikerer å miste familie og venner på grunn av sin tro.

Messianske jøder utfordres til å stå for det de tror på og kommunisere det i et samfunn som ikke aksepterer at det er mulig for en jøde å ha noe med Jesus å gjøre. – Da er det viktig å kjenne det Nye Testamentets jødiske bakgrunn, sier Høyland. Det er lett å glemme at Jesus var en jøde. Og her utfordres også vi som er hedningkristne til å bli bedre kjent med vår egen tro. For selv om vi kommer fra en annen kulturell bakgrunn, finner også vi våre åndelige røtter her i Jerusalem, i den jødiske tro på Israels Gud, framholder han.

Spennvidde

Caspari har beholdt spennvidden i sitt tilbud: I dag organiserer de både grunnleggende trosopplæring og mer akademiske kurs. Ett satsningsområde er dagens fokus på barn og unge: - Etter tusenårsskiftet har vi rettet mye av fokuset mot barn og unge i de messianske menighetene. Andregenerasjons messianske jøder er et nytt og voksende fenomen som så og si ikke eksisterte da jeg vokste opp her i Israel på 80- og 90-tallet, forteller Høyland.

Ung satsing

30 år og like aktuellAlle studentene får god oppfølging av en dyktig og faglig kompetent stab – i svært relevante omgivelser.Fokuset på barn og unge er velgjennomtenkt: - Vårt mål er å hjelpe unge til å kunne trå inn i lederstillinger. Det er viktig å ta godt vare på denne unge generasjonen. Vi ser dessverre ofte at unge messianske jøder sliter med å takle presset utenfra og sakte men sikkert glir bort fra sin tro og fra de messianske menighetene. Det er uhyre viktig for bevegelsens fremtid at denne unge generasjonen bevares og utrustes til tjeneste her i landet, framholder Høyland.

Det var derfor en stor dag for Caspari da innflyttingen til nye lokaler ble markert i mai 2011. Da ble det organisert en åpen dag med foredrag og paneldebatt der alle deltakerne var unge, begavede messianske ledere i 20- og 30-årene. – Fremtiden ser lys ut for det sakte, men sikkert voksende antallet messianske jøder, mener Høyland.

30 år og like aktuellCaspari Center sine lokaler ligger senetralt til i Prophet Street i hjertet av Jerusalem. Nærmere verdens navle kommer du ikke.Sammensveiset

Høyland var selv misjonærbarn i Israel da Caspari Center ble opprettet. – Du skal ikke se bort fra at jeg tasset rundt her på åpningsdagen, smiler han. Nå tasser hans egne barn rundt i gangene. Nå er det han som styrer skuta.

I dag har Caspari Center, med sine undervisningslokaler og bibliotek, fokus på messianske og bibelske studier, lokalisert i hjertet av Jerusalem. Den 100 år gamle bygningen som Caspari flyttet inn i for snart to år siden, er restaurert og funksjonell, senteret er veldrevet, økonomien stabil og staben sammensveiset. Det har ikke alltid vært slik. Da Høyland tok over som leder for en fem års tid siden, hadde senteret gått gjennom en utfordrende periode med blant annet store utskiftninger i staben.

I løpet av de siste årene har staben vokst, både med lokale og internasjonale medarbeidere, nye studieopplegg er utviklet og senteret har fått nye lokaler.

En av de mest spesielle opplevelsene Høyland har opplevd i sine år i Jerusalem, inntraff da en kirkepresident blant Udi-folket i Aserbajdsjan tok kontakt og ønsket at Caspari skulle legge opp en studietur for ham og to kolleger. Som en del av turen ønsket han også å bli døpt i Jordanelven.  – Det ble en fantastisk opplevelse, forteller Høyland.

Sabbatskoleseminarer

Ikke hver dag på Caspari er like spesiell. Tiden går for det meste til å planlegge og gjennomføre nye kursopplegg og utgivelser for den messianske bevegelse. Og her spiller Caspari fortsatt en viktig rolle. Et dagsaktuelt eksempel på Casparis bidrag er Sabbatskoleseminarene. Disse seminarene er den eneste tilgjengelige opplæringen for barnearbeidere i de messianske menighetene. De holdes to ganger årlig, og enhver messiansk jøde kjenner til dem.

En av barnearbeiderne, Debbie, forteller: ”Caspari Center har vært flinke til å utvikle læremateriale og litteratur til å hjelpe foreldre til å oppdra barna i troen. Før Caspari Center startet sabbatskoleseminarene, var det ikke mye opplæring tilgjengelig i Israel. Caspari brakte folk sammen, fra alle landets hjørner, til å lære og dele erfaringer og kunnskap.”

30 år og like aktuellI dag har Caspari Center, med sine undervisningslokaler og bibliotek, fokus på messianske og bibelske studier, lokalisert i hjertet av Jerusalem. Lokalt og internasjonalt

De siste årene har det lokale arbeidet blitt styrket. Da den andre intifadaen brøt ut i 2000, ble det vanskeligere for senteret å opprettholde internasjonale kurstilbud. Byen ble rammet av en rekke selvmordsangrep og den usikre situasjonen gjorde at få besøkende studenter våget å komme til byen. Dermed kunne Caspari kanalisere resursene til de messianske menighetene.  – Dette var nok sunt for Caspari Center, sier Høyland. I løpet av denne perioden vokste mye av det lokale arbeidet fram, som i dag fortsatt er kjernen i Casparis arbeid i Israel. Dette har vi så bygd videre på i de seneste årene. Og så har vi i tillegg kunnet utvikle det internasjonale kurstilbudet, uten at det har gått utover vårt lokale engasjement.

Lys fremtid

I år feirer Caspari Center sitt 30-årsjubileum. – Det er mye vi kan være stolte av i vår 30-årige historie. Men vi ønsker fortsatt å se framover, sier Høyland. Vi er heldige som har et bredt nettverk med forelesere og frivillige som ønsker å bidra i våre undervisningsopplegg, men vi vil gjerne også styrke undervisningsstaben. Det er viktig å ha god teologisk og praktisk kompetanse også i vår egen stab.

Om ett år vender Knut Helge og familien hjem til Norge. Hans lederskap roses av staben, det er ikke dét det står på, men etter seks og et halvt år i Jerusalem er tiden inne for å slippe til nye krefter. – Jeg håper og tror at fremtiden ser lys ut for Caspari. Senteret vil uten tvil fortsette å bidra til å styrke den messianske bevegelsen i mange år fremover, avslutter Knut Helge.