-

Østfold krets

Kretsen omfatter fylkene Akershus og Østfold. Arbeidet er basert på bl.a. 8 støttegrupper som møtes jevnlig for å inspirere, motivere og informere hverandre og sitt lokalmiljø om DNIs virksomhet.

Besøk hovedsiden til Østfold krets

Virksomhetsfelt
Informasjons og møtevirksomhet, støttegrupper, dugnadstiltak, lokal Israelsbutikk, tematiske seminar, vennefest, formidling av kontakt mellom nøkkelpersoner tilknyttet misjonsoppdraget og menigheter/grupper i Borg Bispedømme. Utleie av Shalomkoffert til skolens RLE-undervisning.

”Vi vil gjerne være med i praktisk innsats lokalt for å fullføre misjonsoppdraget til det jødiske folk. Ordene fra ”oppstandelseskapitlet” (1.Kor 15) inkluderer alle dem som står sammen med oss i tjenesten overfor det jødiske folk. Vi håper og tror at den enkelte også opplever velsignelse ved å tilhøre Israelsmisjons-familien. Det er plass til enda fler i tjenestefellesskapet. Ett av våre mål må være å gjøre Israelsmisjonen kjent i videre kretser”.

- Eva Johnsen, medlem av kretsstyret

DNI arbeidet i Østfold har lange linjer
Kretsarbeidet er basert på bl.a. 8 støttegrupper som møtes jevnlig for å inspirere, motivere og informere hverandre og sitt lokalmiljø om DNIs virksomhet. I tillegg søkes det kontakt med andre organisasjoners nettverk og grupper med tanke på samarbeid om for eksempel temamøter DNI gjerne bidrar på.

Samarbeidsrådet for Menighet og Misjons lokale variant heter Borg Misjonsråd der Torgeir Flateby for tiden er fast medlem for DNI. Dette er et nettverk der flere av misjonsorganisasjonene i et bispedømme treffes for å utveksle strategiske tanker, legge opp til samarbeidsprosjekt og sørge for at misjon blir en selvfølgelig del av menighetens liv og utviklingsarbeid.

Samarbeid rundt om i bygder og regioner med enkeltpersoner som brenner for saken er viktig. Kretsstyret står for årlige mindre lotteri, vennefest, temaseminar, m.m. i kretsen.

Ta kontakt med lokale foreninger:

  • Askim Israelsmisjon, v/Torgeir Flateby, Trøgstadveien 314, 1814 Askim. Tlf p: 69 81 51 74 / m: 91 39 12 48
  • Borge og Torsnes Israelsmisjon v/ Frank Ekeberg, Toresmyr 34, 1639 G. Fredrikstad. Tlf 69 34 91 24
  • Grålum Israelsmisjon v/ Ellen Eidet, Grålumsveien 181, 1712 Grålum. Tlf 69 14 11 01
  • Israelsmisjonen ”Sennepskornet” v/ Brit Sjølie, Skogveien 23, 1672 Kråkerøy. Tlf 69 34 10 94
  • Israelsmisjonen ”Håpets Stjerne” v/ Andes Martin Solberg, Solberg gård Råde, 1580 Rygge. Tlf 69 26 66 03
  • Sarpsborg Israelsmisjon v/ Eva Johnsen, Hans Nilsen Hauges gt. 48, 1723 Sarpsborg. Tlf 69 15 12
  • ”Frisk Luft”, Askim v/ Johan Seljås, Skoggt 48,1831 Askim. Tlf 916 56 315


Kretsstyret i DNI Østfold krets består av:

Torgeir Flateby (leder)
Flateby@kff.no
Trøgstadvn. 314, 1814 Askim
Mob 91391248

Sigrid Bergheim Nilsen (nestleder)​
Sibnils@online.no
Enervn 3, 1816 Skiptvet
Mob 90091341

Jon Erik Weum
smedhytten@gmail.com
1746 Skjeberg
Mob 94136512

Runo Lilleaasen
Runo.Lilleaasen@gmail.com
Braarudveien 57, 1870 Ørje
Mob 92858100

Berit Kristoffersen
berit@cdx.no
Kubjelleveien 16 A, 1570 Dilling
Mob 90537003

Varamedlemmer:

Karin Bjørknes (sekr)
Karingoosered@gmail.com
Grønlundsstubben 3 1816 Skiptvedt
Mob 45663582

Johan Seljås
johan.seljas@fibernett.net
Skolegata 48, 1831 Askim
Mob 91656315

Frank Ekeberg
fmararn@online.no
Toresmyr 34, 1634 Gamle Fredrikstad
Mob 95222906


Andre kontakter:

Representant i Borg Misjonsråd - SMM:
Torgeir Flateby (leder)
Flateby@kff.no
Mob 91391248

Misjonssekretær:
Morten Kravik
Trostefaret 10 3060 Svelvik
Mobil: 404 02 396 tlf/fax: 33 77 21 48
E-post: ostlandet@israelsmisjonen.no