-

Tradisjoner og identitet

TRADISJONER OG IDENTITET KNYTTET TIL PÅSKEFORTELLINGEN.

Kirkelig arbeid med trosopplæring står i en sekulær og flerreligiøs virkelighet. Hvordan kan kirken dra linjer mellom bibelfortellinger og praksiser som igjen kan bidra til at barn og unge utvikler en trygg kristen identitet? I forbindelse med Oslo bispedømmes misjonsUKE kommer Elisabeth Levi som arbeider på Caspari Center i Jerusalem.

Hun vil presentere hvordan den jødiske tradisjonen rundt fortelling og praksis skaper en religiøs identitet. Videre vil hun bygge bro fra den jødiske til den kristne påskefortellingen og i forlengelsen av det si noe om hvordan vi kan jobbe med påskefortellingen for å skape kristen tro og identitet.

Jorunn Andestad Langmoen, ass. generalsekretær i DNI (Den Norske Israelsmisjon) inviterer oss til å delta i det påskemåltidet med smakfulle og sanselige opplevelser. Dagen legger også opp til refleksjon og erfaringsdeling rundt hvordan barn og unge lærer om den kristne påsken i skole og i trosopplæring.

For program og mer info klikk her