-

Kretsårsmøte 16.april 2016

Årsmøtet 2016 blir på Kristiansand Bedehus, Dronningens gate 36, lørdag 16. april. Håvard Kleppe, tidligere utsending til Israel, blir med oss denne dagen. 

Kretsårsmøte 16.april 2016

Program:

13:00  Kretsens årsmøte. Middag for påmeldte.
16:00  Bibeltime. Tema: Israel i vårt trosliv. Sang av Evy Berge.
-------   Forfriskninger i pausen.
18:00  Misjonsfest. Tema: Ordet slår rot i Israel. Sang av Hymnos 2 fra Vennesla frikirke: Israelsk kantate

Kveldsmat for alle etter møtet. Tabita er åpen hele dagen. 
Påmelding på telefon 404 32 450 eller på e-post: sorlandet@israelsmisjonen.no senest 12. april. 
Prisen er 250 kr, inklusive middag og kveldsmat.
 

Organisasjoner