-

Stillingsutlysning: Assisterende generalsekretær

Fra 1. august 2016 har vi ledig stilling som

 ASSISTERENDE GENERALSEKRETÆR 

Vi ønsker søknad fra deg som

● vil være med å lede og utvikle vår organisasjon i Norge og internasjonalt i en viktig omstillingsfase.

● har høyere utdanning og erfaring fra ledelse og organisasjonsarbeid.

● har evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon.

● har gode samarbeidsevner og evne til å inspirere medarbeidere.

● kan identifisere deg med Den Norske Israelsmisjons visjon, formål og verdier.

● har kjennskap til kirke- og organisasjonsliv i Norge.

● er motivert og har engasjement for Den Norske Israelsmisjons arbeid.

Assisterende generalsekretær er generalsekretærens stedfortreder og nærmeste medarbeider, og deltar derfor i saksforberedelse og oppfølging knyttet til landsstyrets arbeid. Personalledelse er tillagt stillingen.

Stillingens innhold vil bli nærmere definert og presisert på bakgrunn av søkeres personlige kvalifikasjoner og ut fra samlet behov for kompetanse i vår ledergruppe.

Lønn etter avtale og i henhold til DNIs tariffavtale.

Søknad med vitnemål, attester og referanser sendes innen 25. april til post@israelsmisjonen.no

Ta kontakt med generalsekretær Rolf G. Heitmann for nærmere spørsmål om stillingen. E-post: rolf@israelsmisjonen.no  Tlf: 22 98 85 00

Om Den Norske Israelsmisjon
Den Norske Israelsmisjon (DNI) er en misjons- og kompetanseorganisasjon som vil spre kunnskap om det jødiske folk, dele evangeliet med dem, vise kristen nestekjærlighet og bidra til forsoning.

Vi driver et omfattende organisasjonsarbeid i Norge gjennom ansatte og frivillige medarbeidere, med hovedvekt på forkynnelse, undervisning, møtevirksomhet og innsamlingsarbeid. return2sender er som vital ungdomsbevegelse en viktig del av vår organisasjon. Vi samarbeider med Den norske kirke og andre kirkesamfunn i Norge, og har et budsjett på ca. 20 millioner kroner.  

I samarbeid med stedegne og internasjonale organisasjoner, institusjoner og menigheter er vi engasjert i menighetsbygging, undervisning, evangelisering og diakonalt arbeid i Israel og flere land i Øst-Europa. Vi leder også et forsoningsprosjekt (BridgeBuilders) mellom messianske jøder, arabiske og palestinske kristne. 

Vi arbeider for tiden med et veivalgsprosjekt med sikte på organisasjonsutvikling og omstillinger på flere områder.