Leder

Messiansk misjon

Vi kan vi ikke la være å utfordre og utruste de jesustroende jøder til selv å være verdensevangelister.

I sentrum av Jerusalem finner vi en moden og erfaren, men likefullt ungdommelig og sprek 30åring. Det ble tydelig da Caspari Center nylig markerte sitt jubileum. Grunnkurs i troens ABC for russiske immigrantmenigheter veksler med seminar og erfaringsutveksling blant unge, enslige messianske jøder. Kurs for messianske barneledere avløses av internasjonalt kurs for misjonærer og kirkeledere om den jødiske Jesus.

Mangfoldet er stort og aktivitetsnivået høyt, men målet er tydelig: Å styrke og utruste den voksende bevegelsen av jesustroende jøder i Israel, med hovedfokus på unge ledere. Dette skjer altså både gjennom lokale kurs og programmer, og ved å bygge broer og forståelse mellom de jesustroende jødene og den verdensvide kirke. Vi kan nemlig ikke leve isolert fra hverandre.

En kirke uten de jesustroende jødenes nærvær er ingen hel kirke, og en messiansk bevegelse utestengt fra resten av Jesu legeme vil bli en isolert gruppe med særinteresser. Messianske jøder kan lære av kirkens kamp og oppgjør med avvikende teologi gjennom historien, for å møte den teologiske debatt som også vokser frem blant deres egne. Vi forstår riktignok redselen for å bli like organisatorisk og konfesjonelt splittet som kirken, men en slik fragmentering ser vi allerede tendenser til internt i den messianske bevegelse – ikke minst blant dem som mener de har mer å lære av den rabbinske og talmudiske tradisjon enn den kristne troshistorie. Teologiske debatter oppleves av noen som en trussel, men er først og fremst stimulerende for dem som ønsker å finne frem til Bibelens sannhet og ekte kristen/messiansk tro.

Samtidig trenger kirken å bli minnet på sine bibelske røtter i det jødiske jordsmonn og den jødiske kontekst som har vært redskap for Guds åpenbaring. I den kristne kirke feirer vi høytiden da Gud ble jøde. Det er ingen tilfeldighet at dette skjedde midt i det jødiske folk. Det er heller ikke uten betydning for hvordan vi i dag tenker og forstår vår egen tro.

Det er i denne spenningen Caspari Center utøver en enestående og viktig tjeneste, til velsignelse både for Israel og kirken.

I forbindelse med jubileet ga Caspari Center ut en artikkelsamling med tittelen ”Utvalgt til å følge”. På sett og vis gjenspeiler boktittelen hele det jødiske folks identitet. Utvelgelsen av Israel handler først og fremst om å være Guds tjener til velsignelse for alle folkeslag. For jesustroende jøder blir dette ekstra viktig. For dem handler det om å gjøre Jesus – Guds velsignelse – kjent i eget folk. Men perspektivet er større enn som så: En fornyelse av hele den kristne kirke.

Hovedvekten for den moderne messianske bevegelse har nok vært på jødisk indremisjon. Det er et oppdrag vi deler med dem. Ja, det er faktisk vårt hovedoppdrag: Å gi evangeliet tilbake til det jødiske folk. Samtidig kan vi ikke la være å utfordre og utruste de jesustroende jøder til selv å være verdensevangelister.

Jubileumsboka, som både gir historisk og aktuelt perspektiv på jesustroende jøder, avsluttes faktisk med et kapittel om hvordan Jesu disipler blant det jødiske folk i dag kan være ”et lys for nasjonene”. Det er en spennende refleksjon som vi ønsker velkommen.

Økt bevissthet om egen identitet og rolle understreker at dagens jesustroende jøder er i slekt med den store jødiske misjonæren fra Tarsus: ”Er det blitt til forsoning for verden at de forkaster (Messias), hva må det ikke da føre til at de godtar? Jo, liv av døde”

Derfor vil vi støtte og styrke de jesustroende jødene i deres bevissthet og kall om å være et utvalgt folk som følger Jesus Messias og vitner om ham både blant sine egne og blant nasjonene.