-

Stillingsutlysning: Daglig leder i return2sender

return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons ungdomsbevegelse. R2S vil se unge ta del i misjonsoppdraget til det jødiske folk og bidra til forsoning.

Fra 1. august 2016 er det ledig stilling som

DAGLIG LEDER I RETURN2SENDER, 80-100 % stilling

Vi ønsker søknad fra deg som

● vil være med å lede og videreutvikle vår ungdomsbevegelse i Norge og internasjonalt.

● har evne til å bygge nettverk og relasjoner både med frivillige og kristne ungdoms- og studentmiljøer.

● ønsker å se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske folk, jobbe for forsoning mellom israelere og palestinere og vil gjøre Bibelen levende for unge mennesker

● har høyere utdanning, fortrinnsvis innen teologi og kristendom men ikke et krav.

● kan identifisere deg med Den Norske Israelsmisjons visjon, formål og verdier.

Daglig leder i return2sender (R2S) er avdelingsleder for ungdomsbevegelsen til Den Norske Israelsmisjon (DNI) og rapporterer til generalsekretæren.

Noe reisevirksomhet i Norge og til Israel må påregnes da videreutvikling av volontørtjeneste, teamturer, Israelsturer og oppstart av bibelskole vil være aktuelle arbeidsoppgaver.

Som daglig leder i R2S får du:

● Forme din egen arbeidshverdag og mulighet til å være med å forandre liv

● Fleksibel arbeidstid og spennende tjenestereiser

● Pensjon og lønn i henhold til DNIs tariffavtale

● Nytt kontor og kontorfellesskap med UiO Oslo, Oase, Kristent Fellesskap og Bibelleseringen på Holbergs plass.

Søknad med CV og referanser sendes til post@israelsmisjonen.no innen 20.mai.

For nærmere spørsmål om stillingen ta kontakt med:
Generalsekretær Rolf G. Heitmann,  rolf@israelsmisjonen.no  / 22 98 85 00
Daglig leder i return2sender Håvard Maurstad, havard@return2sender.no / 45035880.

Om Den Norske Israelsmisjon
Den Norske Israelsmisjon (DNI) er en misjons- og kompetanseorganisasjon som vil spre kunnskap om det jødiske folk, dele evangeliet med dem, vise kristen nestekjærlighet og bidra til forsoning.

Vi driver et omfattende organisasjonsarbeid i Norge gjennom ansatte og frivillige medarbeidere, med hovedvekt på forkynnelse, undervisning, møtevirksomhet og innsamlingsarbeid. return2sender er som vital ungdomsbevegelse en viktig del av vår organisasjon. Vi samarbeider med Den norske kirke og andre kirkesamfunn i Norge, og har et budsjett på ca. 20 millioner kroner.  

I samarbeid med stedegne og internasjonale organisasjoner, institusjoner og menigheter er vi engasjert i menighetsbygging, undervisning, evangelisering og diakonalt arbeid i Israel og flere land i Øst-Europa. Vi leder også et forsoningsprosjekt (BridgeBuilders) mellom messianske jøder, arabiske og palestinske kristne. 

Vi arbeider for tiden med et veivalgsprosjekt med sikte på organisasjonsutvikling og omstillinger på flere områder.