David Zadok presenterer artikkelen sin på jubileet.
David Zadok presenterer artikkelen sin på jubileet.

Ny bok fra Caspari Center

"Chosen to follow - Jewish Belivers through History and today"

Ny bok fra Caspari Center I anledning 30-årsjubileet for Caspari Center i november 2012 ble det gitt ut et festskrift. Internasjonal leder, Knut Helge Høyland, og leder for den internasjonale studieavdelingen, Jakob Wilms Nielsen, er redaktører for artikkelsamlingen som har 15 forskjellige artikkler.

Det jødiske folket ble og er utvalgt av Israels Gud til å følge ham. Denne boka handlar om de menneskene i det jødiske folk som følger Yeshua (Jesus).

Artikkelsamlingen er delt inn i tre:

1) Jøder som trodde på Jesus allerede for lenge siden
2) Situasjonen og utfordringene for dagens messianske jøder
3) Noen av de teologiske utfordringene de messianske miljøene arbeider med.

De historiske artiklene handler om hvordan det kunne ha seg at selv om både Jesus og alle de tidlige etterfølgerne hans var jøder, så ble den kristne kirke likevel negativt innstilt til det jødiske folket. Et eksempel fra bidraget til Hélène Dallaire på typisk kirkelig antijudaisme: Hvis en prest feirer jødiske høytider så skulle han bli avsatt og om noen åt sammen med en jøde skulle han settes under kirketukt. Med slike kirkeregler ville både Jesus og Paulus blitt ekskommunisert fra kirka.

Gjennom de artiklene som handler om dagens messianske bevegelse får vi innblikk i bla noen forskjellige messianske retninger og noen av de utfordringene den messianske bevegelsen møter som mindretall i det israelske storsamfunet.

Den tredje delen av festskriftet ser framover og er derfor også avsnittet som er mest debattpreget. Redaktørene har klart å få med bidragsytere som mener litt forskjellig om hvordan de messianske jødene i dag og i framtiden skal forholde seg både til jødisk tradisjon og den verdensvide (hedningekristne) kirke. Hvordan lever man ut det jødiske kallet fra Gud i praksis når man har kommet til tro på Israels Messias? Hvordan skal man legge opp livsstilen sin for å nå flest mulig mennesker fra det jødiske folket for Jesus? Hvordan skal den messianske bevegelsen både kunne ta imot og bidra til den verdensvide kirka?

Vi gratulerer Caspari med 30 år og takker redaktørene av festskriftet for ei stimulerende bok!