Halvårsregnskap

Den Norske Israelsmisjon (DNI) sitt regnskap for 1. halvår i 2016 viser et driftsunderskudd på kr 851.074,-

-Årsbudsjettet er vedtatt med et betydelig underskudd, grunnet ekstraordinære kostnader i 2016. Underskuddet er derimot betydelige lavere enn periodisert budsjett. Vi mener derfor det er et tilfredsstillende resultat i forhold til landsstyrets rammer og prioriteringer, sier generalsekretær Rolf G. Heitmann.

-Opplever DNI en gavesvikt?
-Inntektene er relativt stabile sammenlignet med 2015. Variabelen er først og fremst testamentariske gaver. Vi er takknemlige for alle de som støtter opp om arbeidet vårt.

Regnskapet viser at personalkostnadene øker både i forhold til 2015 og periodisert budsjett. Dette skyldes rekruttering av nye medarbeidere og overlapping i enkelte stillinger. Noe av personalkostnadene i Norge er relatert til arbeidet i Israel.

Videre viser regnskapet at driftskostnadene i Norge er lavere enn budsjettert. Dette skyldes blant annet utsatte investeringer.

-Overskudd i regnskapet 2014 og 2015, samt store arveinntekter i august, har sikret oss rimelig god likviditet. Men det er fortsatt grunn til å ha sterkt fokus på den økonomiske utviklingen, samt arbeide for å styrke inntektsgrunnlaget, sier Rolf G. Heitmann.