Mat, klær og forbønn

Hva skjer på distribusjonssenteret til Machaseh for tiden?

- Mye, sier daglig leder Lena Levin og legger til:

-Vi møter all slags typer mennesker fra hele Jerusalem. Når mennesker kommer og får gratis mat og klær føler de seg velsignet. Folk smiler og er takknemlig. Folk kommer også til oss bare for å slappe av på et trygt sted. Ofte deler de bekymringer og utfordringer de står ovenfor. Da lytter vi og tilbyr forbønn.

Lena forteller videre at det for litt siden kom en mann innom. Hans kone kommer jevnlig og hun hadde fortalt om stedet. Han ønsket forbønn for sine øyner og fordi han var mye bekymret. Det fikk han og nå i ettertid har han gitt beskjed om at han har det bedre og at det hjalp med forbønn.

Machaseh ønsker å være et tilfluktsted for mennesker i Jerusalem som trenger hjelp. Arbeidet eksisterer for de mest marginaliserte menneskene i det israelske samfunnet, uavhengig av religion, kultur og etnisitet.

-Det er en glede å være en del av denne tjenesten og bidra inn i livet til disse flotte menneskene, sier Patricia, som er stab på senteret.