Hva vil du gjøre for Jesu minste?

Den etiopiske familiefaren så meg dypt inn i øynene før han kom med sin inderlige bønn: Du som er fra Norge kan vel hjelpe oss? Kona var kristen eritreer, og nå var de statsløse flyktninger på midlertidig oppholdstillatelse i Israel. En farefull ferd gjennom ørkenen endte opp i Israel, men den fortvilte uroen for egen og barnas fremtid preget dem.

Machaseh ble et tilfluktssted. Her fikk de veiledning og sjelesorg, fellesskap og omsorg, mat og klær, advokathjelp og bistand til møte det israelske byråkratiet. Jeg vet ikke hvordan det har gått med familien, men gjennom tårene så jeg takknemligheten for at noen trodde på deres historie og ville hjelpe.

Alt det du har gjort mot mine minste har du gjort mot meg, sa Mesteren. Forløperen Moses fikk vite at det utvalgte folket var det minste av alle folk. Det er altså det jødiske folk Jesus kaller sitt folk. Sine minste. Det er dem vi er kalt til å hjelpe. Og midt i dette folket finner vi noen er mindre og mer hjelpeløse enn andre. Dem er Machaseh til for. Hva vil du gjøre for Jesu minste?

Rolf G. Heitmann
generalsekretær 

 

Hva vil du gjøre for Jesu minste?