-

Uventet avslutning av jubileumsåret

Stavanger krets av Israelsmisjonen har fått en uventet ”julegave” og avslutning av jubileumsåret!

Det har lenge vært graving i gatene her, fordi en del vannrør og kloakkrør skal skiftes ut, ikke bare rett utenfor her, men i hele kvartalet. Det har i flere uker vært mye støy og skit; men ikke skader verken på hus eller folk. Men tirsdag morgen var vann- og kloakklekkasjen et faktum!

Det viste seg at et kloakkrør var gravd over, og så tettet det seg, og det ble tilbakeslag i kloakken. Så tirsdag 29. november var pyton-dagen, i flere meninger av ordet! Da fløt det i hele underetasjen!

Hele underetasjen er nå tømt før løsøre, og gulv og vegger er strippet til betongen. Vi fylte en hel svær container. De som kjenner bygget, ser det kanskje for seg. Der nede står kopimaskinen; som nå er flyttet opp; og der er en mega-tung safe, som fortsatt står der. Takstmann og forsikring har vært her, kommunen sørget for rørinspeksjon, og torsdag (01. des) var det dugnad med seks-sju solide mannfolk der vi tømte så godt som hele underetasjen. Mulig kontoret må stenges noen dager, mens do og dusj nede blir demontert for å få tørke ut også det rommet. Nå skal i alle fall tørkeviftene gå til jul, og så blir det avklaret etter hvert hvordan dette skal bygges opp igjen.

Misjonsarbeidet, og alle planer for vårsemesteret skal forhåpentligvis ikke lide av dette. Ett kretsstyremøte må trolig avholdes andre steder enn her. Men det er en bagatell oppi alt!

Den sure lukten her kan kanskje gi en ørliten pekepinn hvordan det var i en viss stall for ganske lenge siden. Slik sett ”passet det” kanskje å få dette i advent!?

Paul Odland, misjonssekretær 

Uventet avslutning av jubileumsåret Uventet avslutning av jubileumsåret Uventet avslutning av jubileumsåret Uventet avslutning av jubileumsåret Uventet avslutning av jubileumsåret