Gledelig jul

Den Norske Israelsmisjon ønsker alle støttespillere og samarbeidspartnere en velsignet jul og et godt nytt år.

Vi takker for et givende samarbeid i 2016 og ser frem til fortsatt god kontakt i 2017.