-
Pressemelding

Norges eldste kristne blad bytter navn

Misjonsblad for Israel bytter navn til Først.

Navnet Først er hentet fra apostelens og Den Norske Israelsmisjons (DNIs) programerklæring om at Evangeliet er Guds kraft til frelse – for jøde først (Romerbrevet 1,16). Det universelle budskapet som vi har fått overlevert og tror på har vi fått fra jødene, og tilhører først og fremst dem. Først vil bidra til å bygge broen mellom den jødiske og kristne verden.

De fleste forbinder navnet Israel med en nasjonalstat og et geografisk område. I bibelsk språkbruk handler det primært om et folk. Med navneendringen vil DNI kommunisere at fokuset primært er evangeliet og folket. Først handler ikke om politikk, men misjon. Først vil formidle kunnskap og informasjon om det jødiske folk og jesustroende (messianske) jøder, uansett hvor de bor i verden. Først vil fokusere på en israelsteologi med jøden Jesus i sentrum, og formidle kunnskap om den kristne tros jødiske røtter.

-Mange har valgt oss bort på grunn av navnet, uten å vurdere innholdet, sier generalsekretær Rolf G. Heitmann i en kommentar. Det nye navnet medfører ingen endring i organisasjonens eller bladets profil. Innholdet vil gjenkjennes, men formen vil være noe annerledes. Vi håper navnet også vil skape ny nysgjerrighet på innholdet, og slik gi et utvidet perspektiv og skape større engasjement for det jødiske folk, sier Heitmann.

Det har vært en lengre intern prosess i DNI bak navneendringen. Så langt har det kommet mange positive tilbakemeldinger på denne fornyelsen. Ved å endre navn og justere den grafiske profilen ønsker DNI å nå ny mennesker som er interessert i misjon, teologi og det jødiske folk, samtidig som vi ønsker å ivareta den rike tradisjonen bladet har hatt.

Historiens første Først kommer ut i februar 2017.

Kontaktperson:
Generalsekretær, Rolf G Heitmann, tlf.  906 78 323.