-

Stillingsutlysning: Info- og innsamlingsleder

Den Norske Israelsmisjon (DNI) er en misjons- og kompetanseorganisasjon som vil spre kunnskap om det jødiske folk, dele evangeliet med dem, vise kristen nestekjærlighet og bidra til forsoning.

DNI er for tiden inne i en fornyelsesprosess der vi legger spesiell vekt på nettverksbygging, kommunikasjonsform og kontakt med yngre målgrupper. Vi søker: Informasjons- og innsamlingsleder

Vi søker en engasjert og kreativ medarbeider med kompetanse og erfaring innen kommunikasjon, markedsføring og innsamling. Høyere utdannelse og erfaring fra misjonsarbeid vil være en fordel. Det kreves god formidlingsevne skriftlig og muntlig. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver:

  • Utvikle strategier for intern og ekstern kommunikasjon, informasjon og markedsføring
  • Lede og koordinere informasjons- og innsamlingsarbeidet sentralt og regionalt
  • Analyser av markedsførings- og innsamlingstiltak
  • Teamledelse av ansatte og frivillige medarbeidere med ansvar for informasjon og markedsføring
  • Redaksjonsansvar for DNIs publikasjoner gjennom skriftlige og sosiale medier
  • Utvikling og produksjon av materiell
  • Oppfølging av givergrupper, menigheter og samarbeidspartnere
  • Budsjettansvar for informasjons- og innsamlingsaktiviteter

Forkynnelse og undervisning kan være oppgaver som vil bli tillagt stillingen.

Stillingen er knyttet til DNIs hovedkontor i Oslo.

Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Søkere må identifisere seg med DNIs visjon, formål og verdier.

Lønns- og arbeidsbetingelser i henhold til DNIs tariffavtale.

Søknadsfrist: 25. januar.

Ta gjerne kontakt med generalsekretær Rolf G. Heitmann for spørsmål om stillingen. E-post: rolf@israelsmisjonen.no  Tlf: 22 98 85 00