Avtalen mellom DNI og Ferkingstad menighet ble signert under gudstjenesten i Ferkingstad kirke den 22. januar. Fra venstre: Thor André Lindstad, Vegard Soltveit, og Erlend Dalaker. (Foto: Dagfinn Våge)
Avtalen mellom DNI og Ferkingstad menighet ble signert under gudstjenesten i Ferkingstad kirke den 22. januar. Fra venstre: Thor André Lindstad, Vegard Soltveit, og Erlend Dalaker. (Foto: Dagfinn Våge)

Gladmelding fra Ferkingstad

Søndag 22. januar var en god dag og en glad-dag for Israelsmisjonen, Stavanger krets. Da ble samarbeidsavtalen mellom oss og Ferkingstad menighet på Karmøy fornyet og signert, ved gudstjenesten. Det har vært et fint samarbeid mellom denne menigheten og DNI siden 2013. Da har det vært et tredelt fokus; dels voldsoffer i Jerusalem (Machaseh), radioarbeid (Shepelev) og BridgeBuilders.

Senhøstes i fjor ble det vedtatt å forlenge avtalen for fire nye år, til og med 2020; nå med fokus på Machaseh og BridgeBuilders.

Fra Israelsmisjonen var både assisterende generalsekretær Vegard Soltveit, og medlem av kretsstyret, Dagfinn Våge, til stede, sammen med sokneprest Thor André Lindstad og folk fra både staben ellers, menighetsrådet og menighetslemmene. Avtalen er underskrevet av Erlend Dalaker, leder av menighetsrådet, og Vegard Soltveit.

Israelsmisjonen har stort fokus både på diakonalt arbeid og forsoningsarbeid. Derfor er begge disse prosjektene viktige for oss, og dermed også særdeles kjærkomment at vi vet at det er menigheter, forsamlinger, foreninger og enkeltpersoner som står med i tjenesten.

Av Paul Odland