Foto: www.obsbedehus.com
Foto: www.obsbedehus.com

Årets høydepunkt der det er flatest

Kretsårsmøtet

Det er klart for årets høydepunkt; kretsårsmøtet, der det er aller flatest i hele kretsen, nemlig Brusand! Gjennom kretsens hundre år har vi aldri før hatt kretsårsmøtet på denne spesielle plassen, sør i Hå kommune. Søndag 26. mars er alle misjonsvenner fra Haugesund i nord, Sauda i nord-øst, Tonstad i sør-øst og Flekkefjord i sør, velkommen til Brusand. 

Dagen starter som vanlig med deltakelse i gudstjeneste kl 1100. I år skal vi besøkte tre menigheter; Nærbø ved Vegard Soltveit og spr Lars Sigurd Tjelle, Varhaug ved Arne Berge og spr Gaute Øgreid Rasmussen, og Ogna ved Paul Odland og spr Alfred Maudal Pedersen.

Årets høydepunkt der det er flatest Som man ser skal assisterende generalsekretær Vegard Soltveit være sammen med oss denne dagen. Han skal også tale på festen på ettermiddagen. Der blir det også sang av damegruppen Shalom fra Bryne.

Men før vi kommer så langt, skal det være bespisning kl 1300 i Brusand bedehus for forhåndspåmeldte. Deretter det formelle årsmøtet kl 1415-1630, og endelig Messias-fest kl 1730 – med servering som starter kl 1645. Dagen rommer program og innhold fra kl 1100 til 1900, med andre ord. Alle samvær er åpne, men merk: Påmelding til middagen kl 1300. Sms til 97189825 innen 20. mars.

Ved årsmøtet blir det behandling av årsmelding for fjoråret, som var jubileumspreget; orientering om økonomi og regnskap, hilsen fra Vegard Soltveit, valg av to tre nye medlemmer til kretsstyret, info om BridgeBuilders, sommerstevnet i Grimstad, kretslotteriet, det fornyede misjonsbladet «Først», med mer. 

Varmt velkommen til Brusand. Der er det helt flatt – og helt flott!

Paul Odland