Foto: blessweb.no
Foto: blessweb.no

Misjon og sang i Sokndal

10. september er datoen i år; vingårdssdagen med tekst fra Matteus 20 om arbeiderne i vingården. Til vanlig tid blir det gudstjeneste i Sokndal kirke, der sokneprest Reidar Bjånes er liturg, der misjonssekretær Paul Odland taler, og der Shalom Sokndal deltar aktivt i gudstjenesten. Det skal også være dåp og presentasjon av nye konfirmanter.

Foto: www.sokndal.kirken.no
Foto: sokndal.kirken.no

På ettermiddagen, kl 1700, er det sang og musikkmøte i BBM (Bø bedehus og menighetssenter), rett ved kirken, med besøk av Evangelieteamet fra Arendal, og appell/misjonsinfo ved Paul Odland. Offer til Israelsmisjonen både i gudstjenesten på ettermiddagsmøtet.

En festdag. En sang- og musikkdag. En misjonsdag. Varmt velkommen!

Israelsmisjonen, Stavanger krets

Organisasjoner