Israelsmisjonens dag i Sør-Gudbrandsdal

Det er et tradisjonsrikt arrangement som finner sted 1.mai 2018 på bedehuset Betel i Rudsbygd når døler og lillehamringer setter hverandre stevne i Israelsmisjonens tegn.

I en årrekke har driftige damer holdt den gode tradisjonen i gang: Israelsmisjonens Dag i Sør-Gudbrandsdal. Karin Brustuen, som lenge var tilsatt i Hedmark/Oppland krets som prosjektkoordinator, står i bresjen for dem og de legger årlig ned et stort arbeid for å holde denne gode 1.mai-skikken i hevd.

Til tradisjonen hører servering av ”kål” som første programpost klokka 15. ”Kål” er skikkelig, raus bondekost: Ei kraftig kjøttsuppe servert med brød til. De fleste velger å betale de frivillige matpengene.

Til tradisjonen hører også en bibeltime klokka 16. Det har ofte vært en tilreisende predikant denne dagen. I år er talerne rimelig kortreiste og begge sitter i kretsstyret for DNI: Grete Svendsen som sekretær og Sigmund Jarle Jacobsen som styreleder. Det er Grete som holder bibeltimen i år. Med utgangspunkt i 2.Kor.8 -9 vil hun utdype temaet: ”Glade givere. Hva kan de første kristne lære oss om givertjeneste?”.

Under misjonsfesten kl. 17.30 vil Sigmund dele tanker og kunnskap om ”Maria- forstått ut fra hennes jødiske sammenheng”. Grete står for misjonsinfo-biten med spesiell vekt på arbeidet i Immanuel Ministries i Tel Aviv. Det er også naturlig at noe blir sagt om Sommerstevnet, som jo finner sted på vårt geografiske område i år: På Hedmarktoppen, Hamar!

Vi gleder oss ellers til sang ved gruppa ”Mannskapet”. Og får selvsagt en mulighet til å gi en høyst tiltrengt gave til DNI! Siden sperrefrist for lotteriet nettopp er 1.mai, vil vi også tro at loddsalget i vår krets kan få en god start denne dagen!

Faktisk er 1.mai-arrangementet på Betel å regne for et ”flaggskip” i vår region, som ellers må sies å ligge nokså lavt i terrenget når det gjelder møtevirksomhet for DNI. I fjor kunne vi telle ca 70 personer tilstede under bibeltimen og ca 80 under misjonsfesten. Og da er det rett og slett stappfullt på Betel!

Vi har gode forhåpninger også for årets arrangement!

 

Organisasjoner