-

Kretsårsmøte for Hedmark/Oppland

Vårt årsmøte ble som vanlig arrangert på Maria Budskaps dag, som i år var 18.mars (2018). Men sted for møtet varierer fra år til år. Denne gangen var vi i Engehaugen Kirke i Gjøvik.

Vi ble møtt med en sterk og uforbeholden hilsen ved sokneprest Gregers Lundh: ”Ingen norsk misjonsorganisasjon har til de grader Skriftens garanti for å lykkes som Den Norske Israelsmisjon har: ”På den måten skal hele Israel bli frelst,” skriver Paulus i Rom 11,26. Hold fast på dette ordet i deres bønner og engasjement. Israel ligger på Guds hjerte, og dere er med på å synliggjøre Herrens kjærlighet til sitt eget folk.”

Vi hadde gleden av å ha Andreas Johansson som årets gjestetaler både ved gudstjenesten og misjonsfesten etter middag. Han orienterte også om DNIs arbeid under kirkekaffen og kom med en hilsen under selve årsmøtet.

Valg er jo ellers en hovedsak en slik dag. Som kjent er det ikke lett å finne ”nye koster” til å tre inn. En utskifting måtte i alle fall til: Vår styreleder gjennom flere år, Reidar Skaiaa, har nå flyttet fra Ottestad tilbake til ”det blide Sørland”, nærmere bestemt Søgne. En ny leder måtte til! Løsningen ble at to fra det sittende styret tar ansvar som ledere hvert sitt halvår. En ny kandidat til styret hadde ellers sagt seg valgbar.

Styret ser da slik ut:
Sigmund Jarle Jacobsen (leder første halvår)
Ole Amund Gillebo (leder andre halvår)
Grete Svendsen (sekretær)
Åge Gerhardt Hval (nytt styremedlem)
Ragnhild Hay (vara)

Sverre Johan Halvorsen (vara)

Gudstjeneste var godt besøkt. Men årsmøtet samlet 20 personer og misjonsfesten 28, - inkludert de 7 fra Biri Gladsang. Det lave fremmøtet skyldtes nok helst svikt i annonseringen.

Vi noterer oss med glede at årets kretslotteri innbragte kr.27.610!

Organisasjoner