-

Kretsstyret 2017-2018

Telemark, Vestfold og Buskerud krets

Årets styre i TeVeBu-krets består av:

Leder:
Lilly-Anne Østtveit Elgvin


Kretsstyremedlemmer:
Gerd Åsvang, Stokke
Audun Østtveit, Bø i Telemark
Solveig  Berg Vego, Vikersund
Arne Hersdal, Brunlanes
Erna Rodahl, Tønsberg
Ulf Børje Rahm, Skien

Organisasjoner